Loomulikult võib e-poest riideid ostes tulla ette, et tellitud kaup ei vasta ootustele. Teeme enda poolt kõik selleks, et tellitud kauba tagastamine oleks Teile sama lihtne kui meie poest kauba tellimine. Alljärgnevalt leiate üksikasjaliku tagastamise juhendi.

Lepingust taganemise juhend(e. 14 päevase taganemisõiguse kasutamine)

Taganemisõigus

Teil on õigus põhjust avaldamata taganeda kõnesolevast lepingust 14 päeva jooksul.

Taganemisaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Teie või Teie poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesesse.

Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt e-postiga saadetud kiri). Te võite selleks kasutada  lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, mis on kättesaadav sellesama lehe all, kuid see ei ole kohustuslik.

Meie kontaktandmed: Avilet OÜ, e-post: info@arlee.ee, telefon: 372 56 567 297, postiaadress: Ilvese 19, 80037 Pärnu.

Taganemisavalduse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

Lepingu sisuks olev asi tuleb tagastada meile viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil teatasite meile oma taganemisest kõnesolevast lepingust. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.

Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil. Maksimaalsed kulud on ligilähedaselt 5 eurot (pakiautomaadiga tagastades üldjuhul 2 kuni 3 eurot). Vastutate üksnes asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

14 päevane tagastamisõigus ei kehti hügieenilistel põhjustel aluspesule, sukkpükstele ja sukkadele (VÕS § 53 lg 4 alusel). Tagastatav kaup peab olema kasutamata. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. Tagastamisõiguse kasutamiseks ja hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Tagastatav toode peab olema komplektne ja sellelt ei tohi olla eemaldatud etiketid ja märgised ja kleebised.

Lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

Meie kontaktandmed: Avilet OÜ, e-post: info@arlee.ee, telefon: 372 56 567 297, postiaadress: Ilvese 19, 80037 Pärnu.

Taganen lepingust, mille esemeks on järgmine asi (palun märkige lepingu/arve nr ja rea nr, kui soovite taganeda üksikutest toodetest arvel)

Asja kättesaamise kuupäev

Teie nimi

Teie aadress

Kuupäev